تعریف موارد بیماری و خدمات درمان ویروس کرونا

[vc_row][vc_column][vc_column_text]تعریف موارد بیماری

مورد مشکوک

 • بیمار با شرح حال سرفه خشک یا لرز یا گلودرد همراه با تنگی نفس با یا بدون تب
 • بیمار با علائم تنفسی فوقانی/تحتانی با تظاهرات رادیولوژیک بصورت انفیلتراسیون مولتی لوبولر یک یا دو طرفه در CT scan یا گرافی قفسه صدری

 

مورد محتمل

 • هر مورد مشکوک که در عرض 14 روز قبل سابقه تماس نزدیک با مورد قطعی COVID-19 را داشته باشد.
 • هر مورد مشکوک که در عرض 14 روز قبل سابقه حضور در مناطق با اپیدمی COVID 19 را داشته باشد.
 • فرد مبتلا به پنومونی که علیرغم درمان های مناسب ، پاسخ بالینی نامناسب داشته و به شکل غیر معمول و سرعت غیرقابل انتظاری وضعیت بالینی بیمار حادتر و وخیم تر شود.

 

مورد قطعی

 • جداسازی ویروس COVID-19 از فرد با علائم تنفسی

 

گروه های در معرض خطر ابتلا به بیماری COVID 19 عارضه دار

 

دو گروه زیر بعنوان افرادی که در معرض ابتلا به بیماری COVID 19 عارضه دار قرار دارند، در نظر گرفته شده است ،که در این راهنما به عنوان افراد در معرض خطر از آنها نام برده شده است:

 • بیماران با نقص ایمنی:
 1. تحت درمان با کورتیکواستروئید
 2. شیمی درمانی
 3. بدخیمی ها
 4. پیوند اعضاء
 5. مبتلایان به HIV
 • بیماران با بیماری زمینه ای:
 1. بیماری قلبی – عروقی
 2. فشارخون
 3. بیماری های تنفسی زمینه ای
 4. دیابت
 5. BMI> 40

 

خاطر نشان می شود که یافته های اپیدمیولوژیک نشان داده است که سن بالای 50 سال همواره در معرض

آسیب بیشتری قرار دارند و باید در مراقبت آنان دقت بیشتری شود.

بدیهی است که استفاده از ماسک برای تمام افرادی که دچار علائم تنفسی شده اند، برای کاهش میزان انتقال به سایرین توصیه می شود.

 

خدمات تشخیص – درمان سرپایی

کلیه افرادی که با علایم گلو درد، سرفه خشک، لرز با یا بدون تب مراجعه می کنند باید از نظر علائم تنفسی مورد ارزیابی قرار گیرند. بیماری ممکن است در مراحل اولیه عفونت بدون تب باشد و فقط با سایر علائم تنفسی تظاهر کند. تب بسیار بالا عموما علامت شایعی نیست:

 

الف- درصورت وجود تنگی تنفس و یا سطح اشباع اکسیژن کمتر از 93 % باید فرد به یکی از مراکز تخصصی منتخب ) اسامی و آدرس این مراکز در هر استان توسط دانشگاه علوم پزشکی اعلام می شود ( ارجاع شوند . توجه کنید تنگی نفس و هیپوکسمی می تواند بیانگر احتمال پنومونی شدید باشد. اگر تنگی نفس و هیپوکسمی ( SpO2<93% ) مشاهده شود، نیاز به تجویز اکسیژن و اقدامات ایزولاسیون متناسب دارد و فرد باید سریعابه مراکز تخصصی ارجاع شود.

ب-اگر فرد تنگی نفس نداشته باشد ، درصورتی که تب داشته ) c37.8≥T ( و جز گروه در معرض خطر باشد لازم است تصویر برداری ریه برای وی انجام شود . CT scan ریوی  HRCT )) در شناسایی پنومونی ویروسی بسیار حساس تر از عکس قفسه صدری است. یافته ها در CT scan شامل پیشرفت سریع از انفیلتراسیون Patchy منتشر دوطرفه به ground glass می باشد. در صورت عدم دسترسی به CT scan  میتوان از CXR ( گرافی قفسه صدری ) استفاده نمود. انفیلتراسیون یک یا دوطرفه ریه ها ممکن است در گرافی دیده شود. با داشتن هر کدام از علائم رادیولوژیک یاد شده فرد باید به مراکز تخصصی منتخب ارجاع شود .

 

برای بیماران در معرض خطر تب دار با گرافی قفسه صدری / CT scan نرمال ،) و یا در شرایطی که دسترسی به تصویر

برداری ریوی وجو ندارد( مراقبت و جدا سازی در منزل به همراه تجویز رژیم دو دارویی ضد ویروسی توصیه می شود.

بر حسب تشخیص بالینی ممکن است آنتی بیوتیک نیز برای فرد تجویز شود. در هر استان تحویل دارو به بیمار از

طریق مراکز منتخب اعلام شده توسط دانشگاه علوم پزشکی صورت می گیرد. اصول جدا سازی در منزل ، نحوه مصرف

دارو ، علائم هشدار دهنده مهم به بیمار/همراه باید توضیح داده شود.

 

 

افرادی که تحت درمان سرپایی قرار می گیرند ، باید به صورت روزانه و تلفنی توسط مراقبین سلامت پیگیری

شوند و در صورت بروز هر کدام از علایم زیر سریعا به مراکز تخصصی منتخب ارجاع شوند .

 1. تنگی نفس و تنفس دشوار
 2. تشدید سرفه
 3. عدم قطع تب
 4. علائم کاهش سطح هوشیاری

این علایم به صورت روزانه و فعال طی تماس تلفنی از بیمار سوال می شود و در فرم پیگیری مربوطه ثبت می شود.

ج-دربیماران بدون تنگی نفس که تب ندارند و یا تب داشته اما جز گروه در معرض خطر نیستند، مراقبت و جداسازی در منزل توصیه می شود . بر حسب تشخیص بالینی پزشک ممکن است آنتی بیوتیک برای فرد تجویز شود.

لازم به ذکر است که یک یافته ارزشمند در ابتلا به این ویروس، CRP مثبت همراه با لنفوپنی می باشد. بنابراین در بیمارانی که تب نداشته و فقط با علائم تنفسی مراجعه کرده و تنگی نفس هم نداشته باشد، می تواند توصیه شود در صورت امکان CBC و CRP انجام شود. در صورتی که لنفوپنی کمتر/مساوی 1100/ml  وجود داشته باشد، ضمن مشاوره تخصصی نیاز به مراقبت فعال و پیگیری در منزل دارد.

 

خدمات تشخیص- درمان بستری

تنگی نفس و هیپوکسمی می تواند بیانگر پنومونی شدیدباشد. اگر تنگی نفس و هیپوکسمی ( SpO2<93%   )  باشد، نیاز به تجویز اکسیژن و اقدامات ایزولاسیون متناسب دارد.

همچنین افراد در معرض خطر بدون تنگی نفس اما با یافته های مثبت تصویر برداری ریه نیز باید به مراکز تخصصی منتخب ارجاع شده اند.

در مراکز تخصصی علاوه بر نمونه گیری جهت انجام آزمایش ویروس شناسی ، ضمن ایزولاسیون کامل باید تحت درمان متناسب قرار گیرد. ابتلا به ویروس منجر به اختلال در دفاع سیستمیک و موضعی تنفسی می شود که نتیجه آن می تواند بروز عفونت ثانویه باشد. در این شرایط به دلیل احتمال ایجاد عفونت ثانویه، درمان آنتی بیوتیکی متناسب نیز باید تجویز شود. در رژیم درمانی باید به پوشش مناسب استافیلوکک اورئوس و پنوموکک هم توجه شود.

 

 • رژیم سه داروئی

رژیم ضد ویروسی پیشنهادی برای درمان موارد بستری شامل:

 

 

طول مدت درمان ( اسلتامیویر و کلترا ) متناسب با پاسخ بالینی بیمار میتواند تا 14 روز افزایش یابد.

 

 • رژیم چهار داروئی

در شرایطی که هر یک از علائم زیر وجود داشته باشد، بعنوان بیماری بسیار شدید باید در نظر گرفته شود:

 

 

در موارد با علائم بسیار شدید می توان به ترکیب سه دارویی فوق ریباویرین روزانه نیز اضافه نمود

 

 

طول مدت درمان ( اسلتامیویر و کلترا ) متناسب با پاسخ بالینی بیمار میتواند تا 14 روز افزایش یابد.

**در انتخاب کلروکین از کلروکین فسفات و یا هیدروکسی کلروکین سولفات می توان استفاده نمود.

*** خاطر نشان می شود تجویز همزمان کلترا و کلروکین می تواند منجر بروز عوارض قلبی ( نظیر آریتمی  ) شود

لذا احتیاطات لازم در این خصوص باید مد نظر باشد.

****خاطر نشان می شود که مصرف کورتیکواستروئید در عفونت های وایرال تنفسی هرگز در قدم اول توصیه نمی

شود. استفاده از کورتیکواستروئید در بیماری COVID 19 در شرایط خاص و بر اساس تصمیم گیری بالینی پزشک

متخصص ممکن است صورت گیرد.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp
Scroll Up